הקמת אתרים - גיל דור
search5, search, magnifier, lookup, find
.

שימוש יעיל ואפקטיבי בדפדפן

ניתן לחסוך זמן וליעל את הגלישה באינטרנט ע"י שימוש בקיצורי מקשים.

קיצורי מקשים בדפדפנים

 תאור הפעולה  מקשי הקיצור
 מעבר למסגרת (FRAME) הבאה Space או PageDown
מעבר למסגרת (FRAME) הקודמת (למעלה) Shift+Space  או  PageUp
קפיצה לתחתית העמוד END 
קפיצה לראש העמוד HOME
חזרה עמוד אחד אחורה ALT + Left Arrow   או   Backspace 
חזרה לעמוד קדימה Alt + Right Arrow  או  Shift + Backspace
רענון דף האינטרנט F5 
רענון דף האינטרנט - ללא זכרון מטמון   No Cache  Ctrl+F5
עצירת הטעינה של עמוד ESC 
צפיה במסך מלא F11 
הגדלת המסך   Zoom In CTRL+
הקטנת המסך   Zoom Out CTRL- 
חזרה לגודל רגיל 100% CTRL+0 
פתיחת עמוד ה HomePage של הדפדפן Alt+Home 
חיפוש טקסט בעמוד CTRL+F 

ניהול ושליטה על חלונות / טאבים / מסגרות

 תאור הפעולה  מקשי הקיצור
פתיחת TAB חדש  (לשונית) CTRL+T
סגירת ה TAB הנוכחי (לשונית) CTRL+W
סגירת כל הלשוניות CTRL+SHIFT+W
סגירת כל הלשוניות למעט הפעילה/נוכחית CTRL+ALT+F4
מעבר ללשונית הבאה CTRL+TAB
מעבר ללשונית הקודמת CTRL+SHIFT+TAB
קפיצה ללשונית מסויימת, מ-1 עד 8 CTRL+ 1...8
קפיצה ללשונית האחרונה CTRL+9
פתיחת הלשונית האחרונה שנסגרה  (אופ' חשובה ושימושית מאד) CTRL+SHIFT+T
פתיחת חלון/דפדפן חדש CTRL+N
סגירת החלון/דפדפן הנוכחי ALT+F4
מעבר לחלון/דפדפן הבא ALT+TAB
מעבר לחלון/דפדפן הקודם ALT+SHIFT+TAB
פתיחה מחדש של החלון/דפדפן האחרון שנסגר  (אופ' חשובה ושימושית) ALT+SHIFT+N
פתיחת קישור בלשונית חדשה ברקע CTRL+CLICK
פתיחת קישור בלשונית חדשה CTRL+SHIFT+CLICK
הדפס עמוד נוכחי CTRL+P
שמור עמוד נוכחי (השמירה תתבצע לקובץ HTML במחשב המקומי) CTRL+S

שורת הניווט

 תאור הפעולה  מקשי הקיצור
מעבר משורת הניווט, לשורת הפקודות ולחלון הניווט TAB
קפיצה לשורת כתובת האתר (כתובת ה URL ) CTRL+L  או  CTRL+D
שורת החיפוש בדפדפן CTRL+E
פתיחת העמוד בחלונית חדשה ALT+ENTER
צפיה ברשימת הכתובות האחרונות F4
הוספת WWW לפני השם ו- COM או co.il אחרי השם CTRL+ENTER

צילום מסך

 תאור הפעולה  מקשי הקיצור
העתקת המסך ללוח  ( ClipBoard ) PrtScn    או   CTRL+PrtScn
העתקת החלון הפעיל ללוח Alt+PrtScn

מועדפים

 תאור הפעולה  מקשי הקיצור
פתיחת המועדפים CTRL+B
הוספת העמוד הנוכחי לרשימת המועדפים CTRL+D
צפיה בהסטוריית הגלישה בדפדפן CTRL+H
צפיה בהסטוריית ההורדות CTRL+J