הקמת אתרים - גיל דור
search5, search, magnifier, lookup, find
.

שאלון אפיון לקראת בנייתו של אתר אינטרנט

על סמך התשובות, ההערות וההארות בשאלון אפיון זה, נוכל להבין טוב יותר את הפרוייקט שלפנינו, את החומרים השונים שנצטרך עבורו ונוכל להעריך את שעות העבודה והפיתוחים השונים שנצטרך.